Estació meteorològica de Manresa - El Bages - Observador: Xavier Atcher Estació meteorològica Manresa El Bages pluja lluvia neu nieve tiempo temps temperatura prediccion estacion meteorologica


Anar al contingut

Termòmetre

Orígens

TermòmetreAparell destinat a la mesura de temperaturas. En el sentit estricte hom anomena termòmetre els aparells el principi de mesura dels quals és basat en la dilatació d’una substància: n’hi ha d’altres tipus, que reben noms particulars: piròmetre, termoparell, termistància, etc, bé que, per la seva finalitat, també son termòmetres.

El sistema de mesura és constituït, en general per un pont, de Wheatstone. Per a calibrar termòmetres segons l’escala internacional de temperaturas, el Comitè Internacional de Pesos i Mesures, el 1968, establí uns punts fixos i uns instruments adequats que garanteixen una bona reproductivitat. El punts fixos son:t(°C)

1. Punt triple de l’hidrogen -259,78

2. Punt triple de l’oxigen -218,78

3. Punt triple de l’aigua 0,01

4. Punt d’ebullició de l’aigua 100,00

5. Punt de fusió de zinc 419,58

6. Punt de fusió del sofre 445,37

7. Punt de fusió de l’antimoni 630,74

8. Punt de fusió de l’argen 961,93

9. Punt de fusió de l’or 1064,43
Els instruments que són calibrats en aquests punts fixos són: el termòmetre de resistència de platí, el termoparell de platí i el piròmetre òptic monocromàtic per a temperaturas superiors a la del punt de fusió de l’or.

Galilei és considerat com el constructor del primer termòmetre, cap el 1592.
MÉS...


Tornar al contingut | Tornar al menú principal